Mobiliteit en marketing

Mobiliteit en marketing

Parkeren als sturingselement voor mobiliteit en bereikbaarheid van Maastricht. Met ’topdagen’ als Magisch Maastricht, zaterdagen en koopzondagen is het zaak om de juiste doelgroepen op het juiste moment te informeren over de bereikbaarheid van de stad en de reis-alternatieven die hiervoor door het programmabureau Maastricht Bereikbaar worden gecreëerd. EST.21 adviseert over de strategische aanpak en communicatie hierover.

Al eerder was EST.21 actief voor het programmabureau ‘Maastricht-Bereikbaar’. De bereikbaarheid van Maastricht is immers al langer een belangrijk aandachtspunt voor de stad. In 2012 heeft EST.21 een marketingplan opgesteld voor de nieuwe Park + Ride Maastricht Noord (P+R), een terrein dat door Gemeente Maastricht aan de oostzijde van bedrijventerrein Beatrixhaven wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd realiseert Provincie Limburg een nieuw treinstation Maastricht Noord. Hiermee ontstaat ten noorden van Maastricht een geheel nieuw overstappunt waar automobilisten kunnen overstappen op trein, bus of fiets. Het marketingplan beantwoord vragen ten aanzien van het meest optimale scenario voor de introductie van P+R:

  • op welke doelgroepen kan het best worden ingespeeld?
  • op basis van welke behoeften en drijfveren kunnen zij het beste worden aangesproken?
  • met welk prijsbeleid kan P+R het best worden geïntroduceerd?
  • welke positionering van P+R sluit hierbij aan?
  • welke promotie- en communicatie- activiteiten moeten vervolgens ondernomen worden?

Met de opening van het station Maastricht Noord op 30 november 2013 is dit plan inmiddels uitgevoerd.