Nieuw online platform

Nieuw online platform

In minder dan 6 maanden transformeerde de website van Programmabureau Maastricht Bereikbaar naar een geheel nieuw online platform voor het (eveneens vernieuwde!) Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Van aanbesteding tot en met oplevering, werkte EST.21 met vele partijen samen om een wervend en state-of-the-art platform op te leveren. De belangrijkste uitgangspunten voor de realisatie waren o.a. :

  • effici├źnt contentbeheer
  • een doelgroepgerichte en datadriven aanpak
  • beperkingen in tijd en budget

Strategisch advies en projectmanagement, gerealiseerd samen met NEXWORK en andere partners. Kijk voor het resultaat op: ZuidLimburgBereikbaar