Cultuur

Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa stelde de vraag hoe Bureau Europa meer rendement zou kunnen halen uit de inzet van communicatie (menskracht en geld). Feedback geven op de huidige aanpak en aanbevelingen doen voor een toekomstige communicatie strategie en aanpak. Tijdens een intensieve...

Op initiatief van Intro en samen met Tout Maastricht werd onder de bezielende leiding van componist Merlijn Twaalfhoven samen met vele (muzikale) Maastrichtenaren op 29 oktober een ode aan de waardigheid gebracht. Kijk en luister naar de prachtige aftermovie van het project Ode to Dignity.  ...

EST.21 ondersteunt Intro en Tout Maastricht bij de communicatie van het project en manifestatie Ode to Dignity. Ode to Dignity - kinderrechten in perspectief. Ode to Dignity vraagt aandacht voor kinderarbeid en zet kinderrechten in perspectief. Met muziek, mode, educatie, beeldende kunst, poëzie, theater, lezingen en debat...

In opdracht van Tout Maastricht werkt Iris als programmacoördinator LiteraTour. LiteraTour is een event dat jongeren van drie verschillende nationaliteiten op artistiek en sportief vlak samenbrengt. Van 16 tot 24 juli 2016 fietsen ze van Maastricht naar Frankfurt. Zo leren ze elkaars taal en cultuur kennen en...

Jenever en Hasselt zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit kan je zien en beleven in het Jenevermuseum. In 2013-14  heeft EST.21 het museum met raad en daad bijgestaan om te komen tot een nieuwe marketing- en communicatiestrategie. Hasselt is de Hoofdstad...

Drukkerij Museum wordt Drukkunstmuseum Maastricht. In nauwe samenwerking met René Glaser, initiator en oprichter van het Maastrichtse Drukkerij Museum, wordt het komende half jaar de marketingaanpak voor het museum opnieuw uitgestippeld. EST.21 stelt vragen, levert relevante input, zoekt nieuwe kansen en levert samenvattend een passend marketingcommunicatieplan....

Voor Tout Maastricht verzorgde EST.21 de organisatie van de kick off en persconferentie ter ondersteuning van de Werkweek van het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten, dat in opdracht van VIA2018 / Maastricht & Euregio Kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 door Tout Maastricht georganiseerd wordt. Later volgde het...