Nieuwe strategie voor Jenevermuseum

Nieuwe strategie voor Jenevermuseum

Jenever en Hasselt zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit kan je zien en beleven in het Jenevermuseum. In 2013-14  heeft EST.21 het museum met raad en daad bijgestaan om te komen tot een nieuwe marketing- en communicatiestrategie.

Hasselt is de Hoofdstad van de Smaak, onder meer vanwege haar kwaliteiten op het gebied van mode en gastronomie. Het Nationaal Jenevermuseum is hierbij een belangrijke peiler. De presentatie ‘van korrel tot borrel’ laat zien hoe jenever gemaakt wordt. De oude stokerij en de rijke collecties (bijv. affiches) tonen hoe de jenevergeschiedenis met de stad Hasselt verweven is. Het museum stookt zelf ook nog; deze jenevers getuigen van de smaakontwikkeling (mode!) waar ook gedistilleerde drank aan onderhevig is. Om haar kennis over deze smaakontwikkeling te delen met liefhebbers, organiseert het museum regelmatig workshops en andere activiteiten.

Eind 2013 sloot het museum tijdelijk haar deuren omwille van een herinrichting en het daarmee samenhangende nieuwe concept voor de museumsite. Dit is aanleiding om de museumwerking opnieuw onder de loep te nemen, zo ook de marketing en communicatie van en over het museum. Om hiervoor een heldere strategie te ontwikkelen, is het museum een samenwerking aangegaan met EST. 21. In nauwe samenwerking met de museumstaf en -bestuurders is een traject afgelegd om te komen tot een strategisch marketing en communicatieplan. De creatieve vertaalslag van dit laatste onderdeel werd gemaakt door het bureau Absoluut. Lees meer over het jevenermuseum