WEBINAR: Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

webinar Zuid-Limburg Bereikbaar

WEBINAR: Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Corona doet een beroep op maximale innovativiteit en wendbaarheid en heeft ertoe geleid dat we versneld anders zijn gaan denken over het verduurzamen van woon- werkverkeer, zakelijk verkeer en logistieke processen. Niet iedere organisatie hoeft het wiel zelf uit te vinden. We kunnen stappen zetten als bedrijfsleven en overheden samenwerken. Niet wachten op wettelijke verplichtingen maar juist handelen en samenwerken op basis van solidariteit. Zo was te horen tijdens de online Zuid-Limburgse MobiliteitsArena van afgelopen 17 september waaraan o.a. werkgevers, ondernemers, vervoersaanbieders en belangenorganisaties deelnamen.


EST.21 organiseerde dit webinar voor Zuid-Limburg Bereikbaar. Lees er meer over en bekijk het webinar op: Zuid-Limburg Bereikbaar.nl.