Destinatiemarketing

In opdracht van Maastricht Marketing verzorgde EST.21 een stakeholdersanalyse. De onderzoeksvragen waren: Welke kansen kan Maastricht benutten om meer rendement te halen uit de Chinese toeristische markt? Welke kansen zien stakeholders om recreatief verblijfstoerisme uit China naar Maastricht en regio te stimuleren en in hoeverre is er...

Op 18 april 2018 mocht ik in opdracht van Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland) een interactieve presentatie verzorgen voor Zeelandse ondernemers. Het doel was om samen met ondernemers en beleidsmakers antwoord te formuleren op de vraag: ‘Hoe kun je jouw...

Happy New Year!  Maastricht Culinair is 2017 met nieuw elan gestart: het nieuwe jaar is ingeluid met de lancering van de nieuwe website die de restyling van logo en huisstijl zichtbaar maakt. Onder het motto 'experience gastronomy' wordt de komende periode samen met de leden en de ondersteuning...

Hoe reis jij naar Magisch Maastricht? De bereikbaarheid tijdens topdagen en evenementen heeft de aandacht van Programmabureau Maastricht Bereikbaar. Zeker als tegelijkertijd een nieuwe vervoerder aantreedt (transitie van Veolia naar Arriva als OV-vervoerder in Limburg) en in het kader van de ondertunneling van de A2 de 4...

IBA Parkstad is de regisseur van het transformatietheater van Parkstad Limburg. IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, een van oorsprong Duits concept dat is uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. IBA zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam...

In opdracht van Streekhuis de Brabantse Wal hebben SuperRebel.com en EST.21 de marketingvisie uitgewerkt waarmee de regio Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen Woensdrecht en Roosendaal) zich beter kan positioneren op de terreinen wonen, werken en recreëren. In juli 2013 werd na een aanbestedingsprocedure bekend dat...

In opdracht van de Stichting Agroproductie- en Leisurepark Zuid-Limburg heeft EST.21 in 2012 een analyse gemaakt van de leisuremarkt in de regio. Onderdeel hiervan is een enquête onder recreatie-ondernemers, verblijfsaccommodaties en andere deskundigen. 94 ondernemers hebben deelgenomen aan de enquête. De resultaten zijn verwerkt in een...

EST.21 verzorgde in opdracht van VVV Maastricht een notitie ten behoeve van de evaluatie van het subsidieconvenant 2008-2012. Deze evaluatie diende als basis voor nieuwe afspraken voor de komende convenantperiode 2013-2016 en werd geschreven voor het Collega van B&W en de Raadsleden van de Gemeente Maastricht....

EST.21 werd ingeschakeld voor het opstellen van het marketing- en communicatieplan 2012 voor VVV Maastricht en de presentatie van de stakeholders. Welke koers vaar je, wat wil je zijn, hoe positioneer je jezelf en hoe worden bestemmingen optimaal zichtbaar? Hoe vinden consumenten hun weg er naar...

Loading new posts...
No more posts