Destinatiemarketing: Meer toerisme uit China naar Maastricht – Limburg?

Chinese toeristen Maastricht Limburg

Destinatiemarketing: Meer toerisme uit China naar Maastricht – Limburg?

In opdracht van Maastricht Marketing verzorgde EST.21 een stakeholdersanalyse. De onderzoeksvragen waren: Welke kansen kan Maastricht benutten om meer rendement te halen uit de Chinese toeristische markt? Welke kansen zien stakeholders om recreatief verblijfstoerisme uit China naar Maastricht en regio te stimuleren en in hoeverre is er bereidheid om hierin (gezamenlijk) te investeren? Met als doel om Maastricht Marketing te adviseren over vervolgstappen.

Het resultaat was een beknopte rapportage. Hierin zijn de uiteenlopende gedachten en meningen van ondernemers en beleidsmakers  gebundeld en is een duidelijk advies gegeven over welke vervolgstappen de opdrachtgever zou kunnen zetten.