Marketingvisie Brabantse Wal

Marketingvisie Brabantse Wal

In opdracht van Streekhuis de Brabantse Wal hebben SuperRebel.com en EST.21 de marketingvisie uitgewerkt waarmee de regio Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen Woensdrecht en Roosendaal) zich beter kan positioneren op de terreinen wonen, werken en recreëren.

In juli 2013 werd na een aanbestedingsprocedure bekend dat Reclamebureau SuperRebel.com uit Breda samen met EST.21 de opdracht is gegund voor het opstellen van een marketingvisie voor Brabantse Wal, de groene regio in West Brabant. Publieke en private partijen investeren de komende jaren in de vrijetijdseconomie van de Brabantse Wal, onder meer door ‘Landschappen van Allure’, met als doel het gebied nóg aantrekkelijker te maken om er te wonen, te werken en te recreëren. Er wordt natuur (her-) ontwikkeld, cultureel erfgoed in ere hersteld, toeristisch-recreatieve voorzieningen worden aangepast en verder ontwikkeld. De nieuwe marketingvisie focust, prioriteert en kan rekenen op draagvlak bij de diverse stakeholders.

bw2bw3