Auteur: esthersaris

Gerealiseerd in het 4e kwartaal van 2014, van strategie t/m uitvoering: een nieuwe communicatielijn voor Paulussen Advocaten NV. Aanleiding om de communicatie onder de loep te nemen was de opening van een nieuwe vestiging in Parkstad op 1/1/2015. Nadat in oktober tijdens een strategische heidesessie met...

Jenever en Hasselt zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit kan je zien en beleven in het Jenevermuseum. In 2013-14  heeft EST.21 het museum met raad en daad bijgestaan om te komen tot een nieuwe marketing- en communicatiestrategie. Hasselt is de Hoofdstad...

Parkeren als sturingselement voor mobiliteit en bereikbaarheid van Maastricht. Met 'topdagen' als Magisch Maastricht, zaterdagen en koopzondagen is het zaak om de juiste doelgroepen op het juiste moment te informeren over de bereikbaarheid van de stad en de reis-alternatieven die hiervoor door het programmabureau Maastricht Bereikbaar worden...

In opdracht van Streekhuis de Brabantse Wal hebben SuperRebel.com en EST.21 de marketingvisie uitgewerkt waarmee de regio Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen Woensdrecht en Roosendaal) zich beter kan positioneren op de terreinen wonen, werken en recreëren. In juli 2013 werd na een aanbestedingsprocedure bekend dat...

Drukkerij Museum wordt Drukkunstmuseum Maastricht. In nauwe samenwerking met René Glaser, initiator en oprichter van het Maastrichtse Drukkerij Museum, wordt het komende half jaar de marketingaanpak voor het museum opnieuw uitgestippeld. EST.21 stelt vragen, levert relevante input, zoekt nieuwe kansen en levert samenvattend een passend marketingcommunicatieplan....

In opdracht van de Stichting Agroproductie- en Leisurepark Zuid-Limburg heeft EST.21 in 2012 een analyse gemaakt van de leisuremarkt in de regio. Onderdeel hiervan is een enquête onder recreatie-ondernemers, verblijfsaccommodaties en andere deskundigen. 94 ondernemers hebben deelgenomen aan de enquête. De resultaten zijn verwerkt in een...

Loading new posts...
No more posts