Evaluatienotitie convenant

Evaluatienotitie convenant

EST.21 verzorgde in opdracht van VVV Maastricht een notitie ten behoeve van de evaluatie van het subsidieconvenant 2008-2012. Deze evaluatie diende als basis voor nieuwe afspraken voor de komende convenantperiode 2013-2016 en werd geschreven voor het Collega van B&W en de Raadsleden van de Gemeente Maastricht. EST.21 verzorgde de opzet van het format, de tekstproductie, beeld- en eindredactie.