Samen Slim Reizen

Samen Slim Reizen

Fiets of OV mee; sparen voor een teamuitje of goed doel; voorjaarsactie 2015.

Onder het motto ‘Samen houden we Maastricht Bereikbaar‘ voert Programmabureau Maastricht Bereikbaar in opdracht van het Ministerie I&M het vervolg van het programma ‘Beter Benutten’ uit.
Van 2015-2017 leidt EST.21 het project bezoekersaanpak en adviseert over marketingvraagstukken.

Een van de eerste gerealiseerde projecten is de voorjaarsactie ‘Samen Slim Reizen‘. Bij deze actie worden ‘slimme reizigers’ gekoppeld aan automobilisten. Door een team te vormen en een beloning (goed doel of teamuitje) in het vooruitzicht te stellen, worden concrete spitsmijdingen gerealiseerd.