Roermond Bereikbaar

Roermond Bereikbaar

Sinds de zomer van 2018 werkt EST.21 in opdracht van Maastricht Bereikbaar ook aan de bereikbaarheid van Roermond. Met in het vooruitzicht de werkzaamheden aan de N280 is de ambitie om samen met vele partners slimme en duurzame mobiliteit (gedragsverandering) te bevorderen. Aandachtspunten zijn bezoekersaanpak, fiets- en OV-stimulering in het kader van werkgeversaanpak, logistieke oplossingen en communicatie. Bekijk de website of facebookpagina.

eerste bijeenkomst Roermond bereikbaar