Pick your brain

Pick your brain

‘Pick your brain’ gaat over het belang van een goede brainstormsessie. Maar weinig mensen kunnen de wereld alleen veroveren en samen weet je meer dan alleen.

Dus blijf bij moeilijke denkprocessen niet in je eentje zitten, maar breng multidisciplinaire kennis aan tafel. Doorloop samen het proces van divergeren, convergeren en samenvatten. Eerst alle denkbare ideeën en oplossingen op tafel en de pro’s en contra’s daarvan bespreken. Daaruit de meest bruikbare selecteren en daarover doordenken. Tot dat er een meest favoriet scenario ontstaat.

Een goede brainstormsessie heeft  één heel belangrijke regel. Niemand mag de woorden ‘ja, maar…’  gebruiken. Wat wel mag is ‘ja, en…’. Met deze eenvoudige truc help je het brein van de ander op gang en worden misschien wel goede gedachten niet voortijdig in de kiem gesmoord.