Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

Onder het motto ‘Samen houden we Maastricht Bereikbaar‘ voert Programmabureau Maastricht Bereikbaar in opdracht van het Ministerie I&M het vervolg van het programma ‘Beter Benutten’ uit. Van 2015-2017 leidt EST.21 het project bezoekersaanpak en adviseert over marketingvraagstukken.

Om de stad nu en in de toekomst bereikbaar te houden, beoogt Maastricht Bereikbaar forenzen, bezoekers, studenten en vervoerders bewust te maken van hun reisgedrag en alternatieven aan te reiken voor vervoer per auto dan wel spitsmijdingen te realiseren.