Beginnen met ‘why’

Beginnen met ‘why’

Het vertrekpunt van strategische communicatie is het formuleren van waarom-doe-je-wat-je-doet. Sommigen noemen dat professionele passie, anderen spreken van ‘beginnen met why’.

Why-bedenker Simon Sinek had de zaal aan zijn lippen toen hij tijdens zijn TedX-verhaal betoogde waarom mensen van Apple houden en verkiezen boven andere computermerken. Heel kort samengevat legde hij het als volgt uit: ‘People don’t buy what you do, they buy why you do it‘.

EST21 why

Dus, waar wacht je op? Als je het geluk hebt om een starter te zijn, dan heb je de luxe om met ‘why’ te beginnen.

Werkt het ook als je  al langer bezig bent? Ja!

Het beantwoorden van de waarom-vraag stelt je in staat om je missie te (her-)formuleren en kernwaarden te benoemen. Dit helpt  niet alleen bij het toetsen van het onderscheidende vermogen van je organisatie. Het werkt vooral om de vertaalslag naar passende communicatie te maken. Communicatie die dicht staat bij wat je wilt zijn en hopelijk ook bent in de ogen van je klanten 😉

Er is meer dan dat. Organisaties die heel goed weten waarom ze doen wat ze doen en dit ook goed over de bühne brengen, hebben veelal een grote magneetwaarde op de arbeidsmarkt. Dat levert dan weer een sterke uitgangspositie op als het aankomt op medewerkers met ambassadeurskracht!

Sinek tekende vast niet voor niets een cirkel om zijn stelling toe te lichten.

Samen met EST.21 op zoek naar uw Why? Dat kan! Neem contact op voor een afspraak.