Moving Mountains

Moving Mountains 2

Moving Mountains

Moving Mountains productions: open call  

Productiehuis in oprichting
Moving Mountains is een nieuw productiehuis in oprichting. De initiatiefnemers Meyke Houben en Esther Saris werken samen aan communicatieve producties met als doel bij te dragen aan het gedachtengoed van Europa door verhalen van Europese wereldburgers te vertellen.

Nieuwsgierig naar verhalen
Aanleiding is het Verdrag van Maastricht dat inmiddels al weer bijna 25 jaar geleden werd ondertekend. Sindsdien zijn de grenzen in Europa letterlijk en figuurlijk vervaagd. Het fysiek openstellen van de Europese binnengrenzen heeft een verregaande invloed op het leven van alle inwoners van Europa. Die invloed is zichtbaar op economisch terrein, maar ook in het sociale, maatschappelijke en culturele verkeer. Europa als thuis van verschillende culturen leeft bij de één, terwijl een ander houvast zoekt bij geborgenheid en tradities in een kleinere kring (van bekenden). Tegelijkertijd lijkt het draagvlak voor het instituut Europa bij grote delen van de bevolking af te brokkelen en klampen anderen door recente ontwikkelingen in de VS zich (opnieuw) vast aan de Europese gedachte.

Het productiehuis Moving Mountains is nieuwsgierig naar verhalen van Europeanen in Europa, onderzoekt het effect van open grenzen en legt culturele verschillen en overeenkomsten bloot, met als bedoeling om nieuwsgierigheid naar Europa te prikkelen, contact te stimuleren en een bijdrage te leveren aan het debat hierover.

Eerste project: identiteiten
Onder het motto ‘mensen maken Europa’ belicht het project ‘identiteiten’ (werktitel) de invloed van de culturele dynamiek van de stad Maastricht op de identiteit van haar Europese inwoners. Centraal staat de vraag: ‘Wat bepaalt jouw identiteit?’

Journalist Meyke Houben en fotograaf Ruben Reehorst portretteren Maastrichtenaren die zelf of van wie de ouder(s) of partner elders geboren en getogen zijn. Het idee is om deze serie in eerste instantie te tonen in een kleinschalige publicatie in print.

Uitnodiging
Voor het eerste project nodigen we personen uit die het experiment met ons aan willen gaan. We hopen dat je bereid bent om tijd vrij te maken voor een interview en fotosessie. Mogelijk krijgt het project een vervolg en wordt er een (online) expositie met meerdere verhalen georganiseerd. In alle gevallen zullen we je (t.z.t.) om toestemming vragen om jouw verhaal ook daar in op te nemen. Sowieso heb je zelf het laatste woord over de tekst van het interview en over jouw portret. Laat je ons weten of je meedoet? In dat geval zullen Meyke en Ruben contact met je opnemen en een afspraak inplannen.