Effectieve marktsegmentatie

EST21 30174187

Effectieve marktsegmentatie

EST21 7382090De kunst van marktsegmentatie is in principe eenvoudig.

Als de massa te groot of onoverzichtelijk is voor één product, prijs of communicatiestrategie, dan moet je op zoek naar de verschillen. Welke klanten hebben welke behoeften? Wat brengt hen in beweging en welke barrières houden hen tegen?

Dit levert een diverse beeld op van klantgroepen. De kunst is  vervolgens om bij deze klantgroepen de overeenkomsten te ontdekken en ze te groeperen. Zo ontstaan er clusters, ook wel segmenten genoemd.

De gouden regel voor effectieve communicatie: maak zo min mogelijk segmenten en maak elk segment zo groot mogelijk!

EST.21 kan u helpen bij effectieve marktsegmentatie. Neem contact met ons op om te weten hoe.