Marketing: klantwaarde

EST21 10437429

Marketing: klantwaarde

Marketing is een relatief jonge wetenschap die economie combineert met psychologie. Het vak is volop in beweging, mede dankzij de impact van technologische ontwikkelingen.

Toch bieden ‘oude’ begrippen nog steeds houvast. Zoals het begrip ‘klantwaarde’. Dit is de waarde die een klant toedicht aan jouw product of dienst.

Maar hoe bepaal je die klantwaarde dan? Hier is een schijnbaar eenvoudige marketingformule voor:

KLANTWAARDE  = ( RESULTAAT  x  PROCES  x  EMOTIE ) / (PRIJS  x  MOEITE )

Het product van:
resultaat = wat krijg ik?
proces = hoe krijg ik het?
emotie = wat voel ik erbij?

wordt gedeeld door het product van:
prijs = hoeveel kost het?
moeite= wat moet ik er voor doen?

De uitdaging zit ‘m in de emotie die wordt ervaren bij de aankoop van een product of dienst… Wie wordt er blij van? Wie is er trots op? Wie identificeert zich met jouw merk? Hoe wordt dit zichtbaar?

Dus ook: hoe bespeel je de emotie van klanten en hoe maak je het resultaat daarvan inzichtelijk?

Ervaar wat EST.21 daarin voor u kan betekenen.