Lezen of scannen?

Schermafdruk 2016-01-02 09.59.21

Lezen of scannen?

Steeds minder mensen lezen en dat geldt niet alleen voor literatuur. Wie leest uw drukwerk, waar, wanneer en waarom? Relevante vragen die beantwoord moeten worden voordat tekstschrijvers, fotografen en ontwerpers aan het werk gezet worden. Het eindproduct, uw communicatiemateriaal moet immers voldoen aan een aantal uitgangspunten:

1: in één oogopslag
moet glashelder zijn wie de afzender is en welk statement er met de uiting gemaakt wordt.

2: effectief te scannen
dankzij overzichtelijke vormgeving en indeling en juist gebruik van prikkelende kopteksten en krachtig beeldmateriaal.

3: beschikbaar op het juiste moment
door de juiste oplage (in geval van drukwerk) en perfecte distributie door kanaalkeuze en timing.

Hoewel deze wetmatigheden zich in principe laten vertalen naar online communicatie, bieden verschillende tools toegevoegde waarde bij het (pre-) testen van digitaal communicatiemateriaal. De interactie met de online bezoeker kan immers gemonitord worden, bijvoorbeeld met behulp van eyetracking/heatmaps. Zo wordt getest waar de aandacht van de websitebezoeker naar uitgaat en dus ook wat hij/zij overslaat.

Wilt u ook communicatiemateriaal dat gelezen wordt en dus effect sorteert? Bij EST.21 is de productie daarvan in professionele handen.