Communicatiestrategie met S + S + S

The Netherlands, Amsterdam, 08 April 2013. Russian President Vladimir Putin visits the Netherlands. Protest signs by Amnesty International at Hermitage Amsterdam, one of the sites to be visited. Photo: Hollandse Hoogte / Nederland, Amsterdam, 08 april 2013. Bezoek Russische President Vladimir Poetin aan Nederland, ter gelegenheid Nederland-Ruslandjaar 2013. Protest borden Amnesty International voor de Hermitage Amsterdam, een van de te bezoeken locaties. Foto: Hollandse Hoogte

Communicatiestrategie met S + S + S

Een model om de strategie van communicatie te bepalen is het 3-S model. Dit is het samenspel van Strategie + Structuur + Symbolic Actions.

Het 3-S model wordt aangedreven door de missie en kernwaarden van de organisatie. Sommigen zeggen dat dit de 4e S is: Shared values.

Strategie gaat over de doelen die de communicatie beoogt en Structuur zegt iets over de organisatie waarmee dit voor elkaar gebokst moet worden.

Foto: Hollandse Hoogte

Foto: Hollandse Hoogte

De term Symbolic Actions behoeft wellicht nadere toelichting. Het gaat om symbolische acties die je als organisatie onderneemt om je missie en kernwaarden te onderstrepen. Vaak zijn het de non-profit organisaties die hiermee de pers halen.

We kennen allemaal de beelden waarmee Greenpeace succesvol het journaal weet te halen. Of we hebben het verweer van Amnesty International tegen het bezoek van President Poetin aan Amsterdam in het nieuws gezien.

Onlangs viel ook een actie in Zuid-Frankrijk op in de Nederlandse media. Misschien wel door de tegenstelling van de prachtige foto die iets gruwelijks symboliseert: inwoners van Nice kwamen op voor het lot van bootvluchtelingen.

Commerciële organisaties kunnen de aandacht van consumenten verdienen door goed gekozen symbolische acties. EST.21 helpt u graag om deze acties te regisseren en integreren in uw communicatiestrategie.

People demonstrate in Nice, Southern France, to support African migrants, on April 28, 2015. Hundreds of people pay tribute to African migrants dead in the sea throwing flowers into the Mediterranean Sea. FRANCE - Credit: BEBERT BRUNO

People demonstrate in Nice, Southern France, to support African migrants, on April 28, 2015. Hundreds of people pay tribute to African migrants dead in the sea throwing flowers into the Mediterranean Sea. FRANCE – Credit: BEBERT BRUNO